កម្ពុជារកឃើញករណីឆ្លងថ្មីជំងឺកូវីដ-១៩ ចំនួន ២៦នាក់,និងគ្មានករណីស្លាប់ថ្មីទេ

ភ្នំពេញ៖ ក្រសួងសុខាភិបាលប្រកាសពីការរកឃើញករណីឆ្លងថ្មីជំងឺកូវីដ១៩ ចំនួន ២៦នាក់(PCR)សុទ្ធតែជាប្រភេទអូមីក្រុង និងសុទ្ធតែករណីឆ្លងក្នុងសហគមន៍ ,ជាសះស្បើយចំនួន ២៩នាក់ និងគ្មានករណីស្លាប់ថ្មីទេ នៅថ្ងៃទី២២ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២២នេះ។

គួរបញ្ជាក់ថា មកទល់ពេលនេះ កម្ពុជាមានអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩សរុបចំនួន ១៣៦.១៧២នាក់ ,ជាសះស្បើយសរុបចំនួន ១៣២.៨៨០នាក់ និងករណីស្លាប់សរុបចំនួន ៣.០៥៦នាក់។

CATEGORIES
Share This