កម្ពុជាមិនមានករណីឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មីទេ និងករណីជាសះស្បើយក៏មិនមានដូចគ្នា

ភ្នំពេញ៖ ដំណឹងល្អ..! នៅថ្ងៃទី២៦ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២២នេះ កម្ពុជាមិនមានអ្នកឆ្លងថ្មី, មិនមានករណីជាសះស្បើយ និងមិនមានករណីស្លាប់ថ្...

កម្ពុជារកឃើញករណីឆ្លងថ្មីជំងឺកូវីដ-១៩ ចំនួន ២៦នាក់,និងគ្មានករណីស្លាប់ថ្មីទេ

ភ្នំពេញ៖ ក្រសួងសុខាភិបាលប្រកាសពីការរកឃើញករណីឆ្លងថ្មីជំងឺកូវីដ-១៩ ចំនួន ២៦នាក់(PCR)សុទ្ធតែជាប្រភេទអូមីក្រុង និងសុទ្ធតែករណ...

ក្រសួងសុខាភិបាល ​ប្រកាសហាម​ឃាត់​ចែក​ចាយផលគ្រឿងសម្អាង​សាប៊ូលម្អង​ក្បាលល្មៀតខ្មែរ «របស់ភ្នំទ្រទ្រង់» ​អាចបង្កគ្រោះថ្នាក់យ៉...

ភ្នំពេញ៖ ក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជា បានប្រកាសហាមឃាត់ ចែកចាយផលគ្រឿងសម្អាងសាប៊ូលម្អងក្បាលល្មៀតខ្មែរ​ របស់គ្រឹះស្ថាន«ភ្នំទ្រទ្រ...

ក្រសួងប្រកាស ​រក​ឃើញ​ករណី​ឆ្លង​​កូវីដ១៩ ចំនួន ៣៩នាក់ប្រភេទអូមីក្រុងទាំងអស់

ភ្នំពេញ៖ ​ក្រសួង​សុខាភិបាល​នៅ​ថ្ងៃ​នេះ បានប្រកាស​ថា លទ្ធផល​តេស្ត​ដោយ​ម៉ាស៊ីន PCR រក​ឃើញ​ថា មនុស្ស ៣៩នាក់​ទៀត ត្រូវ​បាន​​...

ក្រសួងប្រកាស​រក​ឃើញ​ករណី​ឆ្លង​​កូវីដ១៩ ចំនួន ៥៩នាក់ប្រភេទអូមីក្រុងទាំងអស់

ភ្នំពេញ៖ ​ក្រសួង​សុខាភិបាល​នៅ​ថ្ងៃ​នេះ បានប្រកាស​ថា លទ្ធផល​តេស្ត​ដោយ​ម៉ាស៊ីន PCR រក​ឃើញ​ថា មនុស្ស ៥៩នាក់​ទៀត ត្រូវ​បាន​​...

កម្ពុជា​រក​ឃើញ​ករណី​ឆ្លង​​កូវីដ១៩ ចំនួន ៦៤នាក់ប្រភេទអូមីក្រុងទាំងអស់

ភ្នំពេញ៖ ​ក្រសួង​សុខាភិបាល​នៅ​ថ្ងៃ​នេះ បានប្រកាស​ថា លទ្ធផល​តេស្ត​ដោយ​ម៉ាស៊ីន PCR រក​ឃើញ​ថា មនុស្ស ៦៤នាក់​ទៀត ត្រូវ​បាន​​...

រក​ឃើញ​ករណី​ឆ្លង​​កូវីដចំនួន ៩៩នាក់ប្រភេទអូមីក្រុងទាំងអស់

ភ្នំពេញ៖ ​ក្រសួង​សុខាភិបាល​នៅ​ថ្ងៃ​នេះ បានប្រកាស​ថា លទ្ធផល​តេស្ត​ដោយ​ម៉ាស៊ីន PCR រក​ឃើញ​ថា មនុស្ស ៩៩នាក់​ទៀត ត្រូវ​បាន​​...

បន្តរកឃើញពលករខ្មែរ ២៣នាក់វិជ្ជមានជំងឺកូវីដ-១៩ ក្នុងចំណោមពលករជាង ២០០នាក់ដែលភាគីថៃបញ្ជូនមកកម្ពុជា

បាត់ដំបង ៖ ពលករខ្មែរប្រុសស្រី ចំនួន២៣នាក់ទៀតហើយ ត្រូវបានក្រុមគ្រូពេទ្យពិនិត្យធ្វើតេស្តរហ័សរកឃើញវិជ្ជមានជំងឺកូវីដ-១៩ ក្នុ...

រកឃើញពលករខ្មែរ ០៨នាក់វិជ្ជមានជំងឺកូវីដ-១៩ ក្នុងចំណោមពលករ ១៤០នាក់ដែលភាគីថៃបញ្ជូនមកកម្ពុជា

បាត់ដំបង ៖ ពលករខ្មែរប្រុសស្រីចំនួន០៨នាក់ ត្រូវបានក្រុមគ្រូពេទ្យពិនិត្យតេស្តរកឃើញវិជ្ជមានជំងឺកូវីដ-១៩ ក្នុងចំណោមពលករប្រមា...

ក្រសួងប្រកាស ​រក​ឃើញ​ករណី​ឆ្លង​​កូវីដចំនួន ៣០៦នាក់ប្រភេទអូមីក្រុងទាំងអស់

ភ្នំពេញ៖ ​ក្រសួង​សុខាភិបាល​នៅ​ថ្ងៃ​នេះ បានប្រកាស​ថា លទ្ធផល​តេស្ត​ដោយ​ម៉ាស៊ីន PCR រក​ឃើញ​ថា មនុស្ស ៣០៦នាក់​ទៀត ត្រូវ​បាន​...